Nieuws

Wat zijn de premies voor nieuwe ramen in België?

Plaatst u alleen nieuw glas op bestaande ramen? Dan kunt u voor nieuw geplaatste HR-beglazing alleen een premie krijgen omdat deze beschikbaar is voor eigenaar-bewoners uit de hoogste inkomenscategorie, in welke inkomenscategorie u ook valt.

De volgende inzendingen komen in aanmerking voor prijzengeld in de categorie Ramen en Deuren:

 • Installeer nieuwe hoogwaardige beglazing, zoals hoogwaardig glas, doorzichtige kunststof panelen (polycarbonaat) of dakramen.
 • Verwijderen en plaatsen van lage raamleuningen of balustrades.
 • Verwijderen en plaatsen van ramen en buitendeuren met hoogrendementsglas.
 • Complete buitendeuren plaatsen (openingsdefinitie).
 • Plaats dakopeningen zoals dak(platte)ramen en lichtstraten en lichtschachten met een U-waarde (openingsdefinitie) tot 1,0 W/m²K.

Premies voor dakramen en lichtstraten kunnen ook worden gedeclareerd onder de categorie dakbedekking, mits het dak is geïsoleerd, of als kan worden aangetoond dat het dak in het verleden is geïsoleerd.

Wie heeft hier recht op?

 • Elke eigenaar in bestaande woningen en utiliteitsbouw komt in aanmerking voor de meerprijs voor het plaatsen van HR-glas.
 • Bij de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw komt de premie voor het plaatsen van hoogrendementsbeglazing voor rekening van de investeerder van het gehele appartementsgebouw. Is er een Vereniging van Eigenaren (VME) opgericht? Dan gaat de premie naar hen.
 • Ook eigenaar-bewoners of verhuurders van sociale verhuurkantoren (SVK) uit lage- en middeninkomens kunnen premies voor andere werken aanvragen (zie rubriek “Inhoud”).

Voor welke gebouwen?

 • Elk gebouw dat minimaal 15 jaar oud is, komt in aanmerking voor de meerprijs voor het plaatsen van HR-glas. Voor overige werken (zie rubriek “Inhoud”) komen alleen koopwoningen en appartementen of SVK-verhuurders in aanmerking.
 • Het gebouw moet op de datum van de MijnVerbouwPremie-aanvraag minimaal 15 jaar oud zijn. De controle gebeurt op basis van de datum van aansluiting op het distributienet of de laatste gegevens van de Federale Overheidsdienst Financiën. In geval van betwisting prevaleert de vroegste van de twee data.

Wanneer kan je een premie aanvragen?

 • Herinrichting van bestaande gebouwen, zoals woningen, appartementen, appartementsgebouwen of niet-residentiële gebouwen gelegen in het Vlaamse Gewest.
 • Realisatie van nieuwe woningen (in het Vlaamse Gewest) door herbestemming (renovatie van bestaande gebouwen, zoals bedrijfspanden of loodsen die worden verbouwd tot woningen).

Gebouwen die zijn gesloopt en volledig herbouwd, komen niet in aanmerking. Voor vervangende gebouwen geldt in veel gevallen het verlaagde btw-tarief voor slopen en herbouwen (6% in plaats van 21%). Particulieren die niet in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief kunnen onder bepaalde voorwaarden een sloop- en wederopbouwsubsidie ​​aanvragen in het Vlaamse Gewest.

Lees ook: Welke renovaties zijn verplicht in België ?

Andere condities:

Alleen werken uitgevoerd door aannemers komen in aanmerking.

Voor de categorie ramen en deuren kunt u pas om de 5 jaar (na de aanvraagdatum van de vorige Mijn VerbouwPremie voor die categorie) een premie krijgen. Vraagt ​​u de lopende renovatiepremie aan die van toepassing is voor de categorie ramen en deuren vanaf 7 mei 2022 (de dag na de bekendmaking van de beslissing in het Belgisch Staatsblad)? Dan is de periode van 5 jaar verstreken.

Ventilatie-eisen bij het vervangen van ramen en buitendeuren:

Bent u eigenaar-bewoner, behoort u tot de midden- of minimuminkomenscategorie, of verhuurt u ongeacht uw inkomen aan een sociale verhuurmakelaar (SVK), dan kunt u extra kosten krijgen voor de verhuizing en installatie van hoogwaardige beglazing en buitendeuren. Bij het aanvragen van een premie moet u voldoen aan de eisen voor ventilatie (PDF-bestand opent in een nieuw venster) zoals een ventilatiesysteem of roosters voor droge ruimtes waar ramen zijn vervangen (in ramen, rolluikkasten of buitenmuren) . Voldoet u niet aan de ventilatie-eisen? Dan krijgt u alleen een premie voor nieuw geplaatste HR-beglazing, want die is beschikbaar voor eigenaar-bewoners in de hoogste inkomenscategorie. Plaatst u alleen nieuwe ramen in natte ruimtes en vervangt u geen ramen in droge ruimtes? Dan zijn de ventilatievoorwaarden niet van toepassing.

Lees ook: Wat is de EPC waarde van mijn huis in België?

Voorwaarden voor het plaatsen van borstweringen en balustrades bij lage ramen.

Behoort u als eigenaar-bewoner tot de middeninkomens- of minimuminkomenscategorie, of verhuurt u ongeacht uw inkomen aan een sociale verhuurorganisatie (SVK), dan kunt u alleen borstweringen laten verwijderen en plaatsen en als u HR-glas hebt geplaatst, of u kunt aantonen dat in het verleden HR-glas in deze ramen is geplaatst, plaats dan balustrades bij de onderste ramen.

De Ug-waarde (open definitie) van HR-glas of de U-waarde van transparante kunststof panelen of lichtstraten mag niet hoger zijn dan 1,0W/m²K.

Ug-waarden voor geplaatste beglazing moeten berekend worden volgens NBN EN 673 volgens CE-markering.
De U-waarde van transparante kunststof platen (polycarbonaat) moet bepaald worden volgens NBN EN 16153 volgens CE-markering.

U-waarden voor lichtstraten moeten bepaald worden volgens NBN EN 1873 en CE-markering.
Hoogrendementbeglazing moet worden geplaatst in ruimtes die direct worden verwarmd of indirect worden verwarmd nadat de beglazing is geplaatst.

De U-waarde van nieuw geplaatste volledige buitendeuren mag niet hoger zijn dan 2,0 Wm²/K.

Het plaatsen van glas op balkons komt niet in aanmerking. Dit is een ruimte waarvan de dakbedekking minimaal semi-transparant is, de toegevoegde wanden minimaal voor de helft beglaasd zijn en volledig geïsoleerd kan worden van de rest van de woning.

Ook het schilderen van buitenschrijnwerk en het plaatsen van garagedeuren, vliegenramen, vliegendeuren en rolluiken komen niet in aanmerking voor de premie.

Ventilatievoorwaarden gelden ook voor tijdelijke premieverhogingen voor beschermde klanten.

Voorwaarden op facturen:

 • Voor facturen of delen van facturen waarvoor u nog geen renovatiepremie en/of energiepremie bij Fluvius heeft aangevraagd en nog geen premie heeft ontvangen, kunt u Mijn Renovatiepremie aanvragen voor alle categorieën werken.
 • Heb je in het verleden renovatiepremies of energiepremies aangevraagd bij Fluvius, zoals muurwerken, dan kan je Mijn Renovatiepremie aanvragen zonder te wachten op bijkomende facturen en bijkomende muurwerken.De factuur die u bij uw aanvraag moet voegen, mag niet ouder zijn dan 2 jaar (24 maanden) vanaf de datum van de premieaanvraag. Dit geldt voor voorlopige en definitieve facturen.
 • Tussen 1 oktober en 31 december 2022 kunt u premie declareren voor nota’s met een declaratiedatum tot 2 jaar en 3 maanden (in plaats van maximaal 2 jaar).
 • Het totaalbedrag van de factuur (uitgevoerde prestaties per categorie) moet minimaal 1000 EUR (exclusief btw) bedragen om in aanmerking te komen voor de bonus.
 • Facturen kunnen in het Frans zijn.

Alle bovenstaande voorwaarden zijn cumulatief.

Als voor de woning of appartement een BENO Pas is geactiveerd, komt de premie voor het plaatsen van nieuwe HR-beglazing in aanmerking voor de BENO Pas.

Als er tegen 1 juli 2022 geen premies zijn aangevraagd en goedgekeurd door Fluvius voor een woning of appartement, wordt de initiële investering.

Lees ook: Welke EPC tegen 2050 in België ?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button