Nieuws

Hoe kan je een Belgische nationaliteit krijgen?

Als u in België woont en gemakkelijk de Belgische nationaliteit wilt verkrijgen, moet u integreren in de samenleving. Afhankelijk van uw type verblijf zijn er echter veel voorwaarden om de Belgische nationaliteit te verkrijgen.

Voorwaarden voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit:

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent volwassen.
 • U had voorafgaand aan de aanvraag minstens 5 jaar ononderbroken legaal verblijf en hoofdverblijf in België.
 • U heeft op het moment van de aanvraag een verblijfsrecht voor onbepaalde tijd.
 • Je bewijst je talenkennis.
 • Je toont je sociale integratie.
 • U bewijst uw financiële deelname.

Dit is terug te vinden in artikel 12bis, §1, 2° van het Wetboek van de Belgische nationaliteit.

Continu legaal verblijf en hoofdverblijf:

U moet minstens 5 jaar ononderbroken legaal en hoofdverblijf in België hebben gehad voordat u uw aanvraag indient.

Lees ook: Hoe sterk is het Belgisch paspoort in 2023?

Wat is legaal verblijf en hoofdverblijf? Welke documenten worden geaccepteerd? Lees er meer over op de pagina “Wat is legaal verblijf en hoofdverblijf in het burgerschapsproces?” via de link onderaan de pagina.

Sociale integratie in België :

U kunt uw maatschappelijke integratie aantonen met een van de volgende bewijsmiddelen:

 • Een diploma of certificaat met minimaal een middelbare schoolopleiding.
 • Minimaal 400 uur beroepsopleiding hebben gevolgd.
 • De afgelopen 5 jaar in loondienst of als zelfstandige gewerkt.
 • Met succes een inburgeringscursus, een horecacursus of een inburgeringscursus hebben afgerond.

Welke documenten worden geaccepteerd? Lees hierover meer op de webpagina “Maatschappelijke integratie in het kader van de inburgeringsprocedure”, via de link in “Aanvullende informatie”.

Taalkennis:

Uw bewijs van maatschappelijke integratie geldt ook als bewijs van uw talenkennis. U hoeft uw taalvaardigheid niet meer apart te bewijzen.

Welke documenten worden geaccepteerd? Moet klasse A2 in het document voorkomen? Lees er meer over op onze Taalkennis-pagina’s, via de link in Aanvullende informatie.

Economische participatie:

U kunt uw economische participatie aantonen door:

De afgelopen 5 jaar ten minste 468 werkdagen hebben gewerkt als werknemer (of als statutair aangestelde bij een overheidsdienst).

Zelfstandigen in hoofdberoep betaalden Belgische zelfstandigen driemaandelijkse sociale bijdragen gedurende minstens 6 kwartalen in de voorbije 5 jaar.

U overlegt een van de volgende documenten om economische participatie aan te tonen:

 • Als werknemer in de privésector: Persoonlijke rekeningen van werkgevers.
 • Als overheidsfunctionaris: een verklaring van een overheidsinstantie waaruit blijkt dat u de afgelopen 5 jaar minimaal 468 werkdagen heeft gewerkt.
 • Als statutair ambtenaar in een overheidsdienst: je attest van definitieve aanstelling en een attest van de bevoegde overheidsdienst dat je de voorbije 5 jaar minstens 468 werkdagen gewerkt hebt.
 • Als zelfstandige: Documentatie die bewijst dat u minstens 6 van de voorbije 5 jaar driemaandelijkse sociale zekerheidsbijdragen voor zelfstandigen hebt betaald.

Wat is een werkdag? Hoe worden opleidingsdagen afgetrokken van de overeengekomen werkdagen? Lees hier meer over op de webpagina “Economische participatie in het kader van burgerschapsprocedures”, via de link in “Aanvullende informatie”.

Welke documenten levert u in?

Een koninklijk besluit van 14 januari 2013 zorgt voor administratieve vereenvoudiging. Artikel 14 van dit koninklijk besluit bepaalt dat de ambtenaar van de burgerlijke stand vrij is om alle documenten toe te voegen waartoe hij toegang heeft via het rijksregister. U hoeft niet langer zelf uittreksels uit het Rijksregister op te halen om ze aan uw dossier toe te voegen.

De ambtenaar van de burgerlijke stand legt de volgende documenten voor:

 • Bewijs van legaal verblijf voor onbepaalde tijd op het moment van aanvraag.
 • Bewijs van ononderbroken legaal en hoofdverblijf gedurende de laatste 5 jaar.

U levert de volgende documenten aan:

 • Geboorteakte of vervangend document.
 • Bewijs van betaling van het inschrijfgeld.
 • Bewijs van sociale integratie.
 • Certificaat van economische participatie.
 • Bewijs van taalvaardigheid: bewijs van maatschappelijke integratie.

Lees ook: Wat is een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen in België in 2023?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button