Nieuws

Hoeveel mag je verdienen als je een leefloon krijgt?

Als je inkomen onvoldoende is en je de situatie niet kunt veranderen, heb je recht op een leefbaar loon. Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u aanspraak maken op het verschil zodat uw inkomen gelijk is aan het leefloon.

Om een ​​leefbaar loon te krijgen, moet u:

 • Uw werkelijke verblijfplaats is in België.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit.
 • EU-burgers of familieleden van EU-burgers met een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden.
 • Buitenlanders ingeschreven in het bevolkingsregister
  staatloos.
 • Erkende vluchteling.
 • Personen met een subsidiaire beschermingsstatus.
 • U bent meerderjarig (= 18 jaar of ouder) of u bent meerderjarig verklaard, u heeft kinderen ten laste of u bent zwanger.
 • U heeft onvoldoende inkomen, u kunt er geen aanspraak op maken en u kunt het niet verkrijgen door persoonlijke inspanning of anderszins.
 • U bent bereid om te werken, tenzij u dit om gezondheidsredenen niet kunt doen, of gehandicapt bent.
 • U hebt eerst gebruik gemaakt van uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen.

Voorbeeld: Uw recht op werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, studietoelagen, enz. U moet een leefbaar loon als laatste redmiddel beschouwen.

Leefbaar loon vraag je aan bij de OCMW-dienst van je stad.

Hiervoor moet u alle nodige informatie verstrekken: identiteit, inkomen van u en uw huisgenoten, gezinssamenstelling, vermogen, enz.

Na onderzoek kan het OCMW je al dan niet een leefbaar loon uitbetalen.

Wat mee te brengen?

ID-kaart.

Bewijs van uw levende gegevens, waaronder:

 • Bewijs van het huidige inkomen van alle gezinsleden.
 • Een overzicht van uw spaargeld en de mensen met wie u samenwoont.

Op welk bedrag u recht heeft, hangt af van uw gezinssituatie. Verdeeld in drie categorieën.

Categorie 1: Samenwonenden:

U bent samenwonend als u samenwoont met iemand die de huishoudelijke uitgaven (huur, energie, enz.) deelt. Het hoeft niet met je partner te zijn.

De tweede categorie: single
Als je alleen woont.

Categorie 3: Leven met een afhankelijke persoon:

Als u ten minste één minderjarig ongehuwd kind ten laste heeft, wordt u geacht samen te leven met het kind ten laste. Als u dan samenwoont met uw partner, geldt dit bedrag voor u beiden.

 • Categorie 1: Samenwonenden 809,42 €/maand.
 • Categorie 2: Single 1.214,13 €/maand.
 • Categorie 3: Samenwonenden met huishoudelijke uitgaven  1.640,83 € per maand.

Wetgeving:

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button