Vacatures

Wat zijn de voorwaarden om als student aan het werk te kunnen?

Als je als student wat wilt bijverdienen, kun je een tijdje parttime werken. Een studentencontract biedt je voordelen ten opzichte van een normaal arbeidscontract: zo betaal je als jobstudent weinig sociale bijdragen en betaal je geen belastingen.

Mag ik werken als jobstudent?

Je kunt werken volgens het 475-uurplan als je:

  • oud genoeg bent.
  • een student bent.
  • Werk niet wanneer u een opleiding of andere schoolactiviteiten moet volgen.

Ben je een student?

Voor de berekening van de sociale bijdragen ben je student als:

je volgt een erkende opleiding aan de middelbare school, tertiair onderwijs of universiteit. Studeren is je hoofdactiviteit en eventuele werkzaamheden zijn daar uiteraard ondergeschikt aan. Voorbeeld: Een werknemer die een bachelor na uren volgt, is geen student.

Je bent geen student meer als:

U heeft een contract met uw werkgever voor 12 maanden of langer. Na deze periode van 12 maanden mag je geen studentenwerk meer doen bij die werkgever. Vanaf dat moment betalen u en uw werkgever toch regelmatig RSZ-bijdragen. Je kunt als student toch bij een andere werkgever werken.

Je volgt avondschool of ander onderwijs met beperkte klassen. Ook dan mag je geen studentenwerk meer doen.

ben je oud genoeg?

Je moet een bepaalde leeftijd hebben om als jobstudent te mogen werken.
Je kunt als student aan de slag als je:

  • ouder bent dan 16 jaar.
  • Minstens 15 jaar oud bent en de eerste twee jaar van het secundair onderwijs heeft voltooid.

Ga je deeltijds naar school?

Als je deeltijds naar school gaat, mag je alleen werken als jobstudent als je:

  • een studentenovereenkomst aangaan met een andere werkgever dan die waar je stage hebt gelopen op de werkvloer.
  • een studentenovereenkomst hebben met de werkgever bij wie je stage loopt in de zomervakantie en de periode dat de stageovereenkomst niet van toepassing is.
  • je studentenwerk vindt plaats buiten de tijd dat je geacht wordt theoretische of praktische opleiding te volgen.
  • Geen integratie of uitkering ontvangen.

Lees ook: Hoeveel mag ik verdienen als student?

Voordeel:

Als je werkt met een studentencontract:

U betaalt minder sociale zekerheidsbijdragen dan andere werknemers. Werkgevers kunnen via studentencontracten ook kleinere sociale bijdragen betalen.

Als jobstudent betaal je geen belasting over je inkomen, tenzij je jaarinkomen hoger is dan 13.500,90 € . Dit is het totaal na aftrek van sociale lasten. U moet een belastingaangifte invullen.

Als uw inkomen echter een bepaald bedrag overschrijdt, moeten uw ouders mogelijk meer belasting betalen omdat u niet langer als een “ten laste” beschouwd wordt. Neem bij twijfel contact op met de FOD Financiën.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button