Nieuws

Hoe kan ik zien of ik recht heb op sociaal tarief?

Personen die recht hebben op verhoogde toeslagen en die een contract hebben afgesloten voor de aankoop van energie voor eigen verbruik ”residentiële klanten” hebben tijdelijk recht op sociale tarieven.

Voor wie in 2023 ”nog” recht heeft op verhoogde toeslagen, wordt de maatregel verlengd tot en met 31 maart 2023.

In de meeste gevallen worden de sociale tarieven automatisch toegepast. Elke 3 maanden worden energieleveranciers ”en eventueel noodleveranciers” verwittigd. Daarom wordt de verlenging tot 31 maart 2023 ten vroegste eind januari/begin februari 2023 doorgestuurd naar de energieleveranciers.

Voor wie de verhoogde tegemoetkoming?

Het recht op verhoogde tegemoetkoming ”RVT” is in principe een gezinsrecht dat wordt toegekend aan het hele gezin op basis van een laag gezinsinkomen. Zo hebben alle gezinsleden dit statuut en dus ook de residentiële klanten vermeld in het contract.

Als de verhoogde tegemoetkoming niet voor het hele gezin is, zijn er 2 opties:

Bij de aanvraag van het RVT houdt het Rijksregister geen rekening met de gezinssamenstelling, maar bij wederkerige gezinnen: RVT-aanvragers en hun personen ten laste ”dwz personen ingeschreven in het ziekenfondsboekje of levenspartners”.

Mensen die op hetzelfde adres staan ​​ingeschreven, kunnen voor RVT-doeleinden dus als aparte huishoudens worden beschouwd ”ze zijn niet van elkaar afhankelijk of zijn geen levenspartner van elkaar”.

Wanneer een RVT op individuele basis wordt verleend, worden andere leden van het huishouden uitgesloten vanwege de specifieke status van dat lid van het huishouden ”en dus residentiële klanten worden uitgesloten”.

In deze gevallen wordt ervan uitgegaan dat het huishouden niet voldoet aan de definitie van een huishouden met een laag inkomen en niet valt binnen de doelgroep als kwetsbare beschermde residentiële cliënt.

Wat is de maatschappelijke prijs van energie?

Een sociaal tarief is een maatregel die individuen of huishoudens die tot bepaalde categorieën van begunstigden behoren, helpt hun energiefactuur te betalen. Het sociale belastingtarief is alleen van toepassing op het woonadres.

Sociale tarieven zijn voorkeurstarieven voor elektriciteit, gas of warmte. Ongeacht energieleverancier of netbeheerder is in heel België hetzelfde.

Het tarief wordt vier keer per jaar berekend door de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas ”CREG”, de federale energieregulator. CREG publiceert driemaandelijkse tarieven:

Voor de elektriciteitsrekening hangt het sociaal tarief af van het feit of uw woning een enkele meter ”dagmeter”, een dubbele meter ”dagmeter en nachtmeter” of alleen een nachtmeter heeft.

Er is één sociaal tarief voor gas en warmte.

Sociale tarieven zijn exclusief vaste lasten of abonnementskosten ”exclusief huur elektra- en/of gasmeters”. Aanvullende diensten zoals onderhoud zijn niet bij de prijs inbegrepen en kunnen dus apart door de leverancier in rekening worden gebracht.

Als ik een begrotingsblad heb?

Sociale tarieven zijn ook beschikbaar als uw huishouden een begrotingsstaat heeft en uw huishouden in een in aanmerking komende categorie valt.

Hoe is het sociaal tarief van toepassing op mensen met verhoogde toeslagen?

In de meeste gevallen worden de sociale tarieven op energie automatisch aan u toegekend. Je hoeft dus zelf geen stappen te ondernemen. Driemaandelijks informeert de FOD Economie de energieleveranciers welke klanten recht hebben op sociale tarieven.

Uw energieleverancier wordt er dus niet direct van op de hoogte gesteld dat u tot een bepaald type gemachtigde behoort. Energieleveranciers worden driemaandelijks automatisch verwittigd over personen die recht hebben op sociale tarieven.

Verhoogde toeslag in 2023:

Voor rechthebbenden op de Verhoogde Toeslag in 2023 geldt dat de aanspraak op zijn vroegst per 1 februari 2023 kan worden geclaimd, ook als u voor deze datum RVT heeft gehad. Vervolgens gaat de sociale uitkering in op de eerste dag van de periode van drie maanden waarin is besloten dat u recht hebt op een verhoogde uitkering.

De mogelijke ingangsdatum van het recht is dus 1 februari, 1 april, 1 juli of 1 oktober en de einddatum is altijd 31 december van dat jaar.

Verhoogde toeslag in 2023:

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk:

  • Voortdurende rechthebbende.
  • U hebt al een beschikking gekregen tot verhoging van uw recht op een uitkering en die is nog geldig voor 2023.
  • Automatisch.

Uw energieleverancier is in februari 2023 geïnformeerd over de verlenging van uw rechten van 1 januari 2023 tot en met 31 maart 2023 ”eerste besluit tot verlenging van uw rechten”.

Daarnaast is uw energieleverancier in mei 2022 geïnformeerd dat uw rechten zijn verlengd tot 30 september 2022.

Rechten tot 31 december 2022 worden eind juli/begin augustus overgedragen aan uw energieleverancier.

Daarnaast is uw energieleverancier in augustus 2022 geïnformeerd dat uw rechten zijn verlengd tot 31 december 2022.

Papieren certificaat:

Sociale zekerheidstarieven kunnen enkel toegekend worden op basis van een attest van uw ziekenfonds uit 2022.

Bijgewerkte rechthebbende:

  • Uw recht op verhoogde tegemoetkoming eindigt op 31 december 2022 en u dient een nieuwe aanvraag in, die in termijn één wordt goedgekeurd:
  • Automatisch.

Uw energieleverancier kreeg in mei 2022 bericht dat de rechten op het sociaal tarief werden verlengd van 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022.

Rechten tot 31 december 2022 worden eind juli/begin augustus overgedragen aan uw energieleverancier.

Daarnaast is uw energieleverancier in augustus 2022 geïnformeerd dat uw rechten zijn verlengd tot 31 december 2022.

Papieren certificaat:

Sociale zekerheidstarieven kunnen enkel toegekend worden op basis van een attest van uw ziekenfonds uit 2022.

U krijgt in het eerste kwartaal van 2022 recht op een verhoogde toeslag.

Uw energieleverancier is in mei 2022 geïnformeerd over uw recht op sociale tarieven voor de periode 1 januari 2022 tot en met 30 september 2022.

Daarnaast is uw energieleverancier in augustus 2022 geïnformeerd dat uw rechten zijn verlengd tot 31 december 2022.

U krijgt in het tweede kwartaal van 2022 recht op een verhoogde toeslag.

Uw energieleverancier is in augustus 2022 geïnformeerd over uw recht op sociale tarieven voor de periode 1 april tot en met 31 december 2022.

In het derde kwartaal van 2023 krijgt u een verhoogde tegemoetkoming.

Uw energieleverancier krijgt in november 2023 bericht over uw recht op sociale tarieven voor de periode 1 juli 2023 tot en met 31 december 2023.

In het vierde kwartaal van 2023 krijgt u een verhoogde tegemoetkoming.

Uw energieleverancier wordt geïnformeerd in januari 2023 van 1 oktober 2023 tot en met 31 december 2023 ”inclusief 31 maart 2023 als de RVT nog van toepassing is in 2023 (blijvende begunstigden in 2023” sociale tariefrechten.

Nieuwe schuldeiser – papieren certificaat:

Sociale tarieven kunnen enkel toegekend worden op basis van een attest 2023 van uw ziekenfonds. Het sociaal tarief is van toepassing vanaf de eerste dag van de drie maanden volgend op de RVT vermeld op het attest.

Als u in 2023 geen recht meer heeft op een verhoogde uitkering, eindigt ook uw recht op een sociale uitkering. Het is aan te raden om contact op te nemen met uw energieleverancier en zelf een nieuw product uit te zoeken.

Let op: sociale tarieven voor verwarming gelden pas vanaf 1 juli 2023 en kunnen dus nooit eerder worden toegekend.

Lees ook: Hoeveel spaargeld moet ik hebben om een huis te kopen?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button