Buitenland

Waar betaal je belasting als je in het buitenland werkt?

De belastingheffing in België of Nederland is een van de hoogste in de Europese Unie en de hoogste met 52% van het jaarinkomen voor particulieren en bedrijven.

In dit artikel beschrijf ik de fiscale situatie in België en Nederland voor zowel inwoners als niet-inwoners. Het artikel zal één voor één vragen beantwoorden, zodat u het in één oogopslag kunt begrijpen.

Word ik belast als ik in België woon en in een ander Europees land werk?

Als u in België woont maar in een ander land werkt, kunt u in beide landen (woonland en werkland) belastingplichtig zijn. Als de twee landen echter een overeenkomst hebben om dubbele belastingheffing te voorkomen, hoeft u slechts in één land belasting te betalen over hetzelfde inkomen.

België heeft met elke EU-lidstaat dubbelbelastingverdragen afgesloten. In deze verschillende overeenkomsten worden de belastingen steeds bepaald volgens de jaarinkomenscategorie.

Aangezien deze overeenkomsten van staat tot staat verschillen, kunt u het beste verwijzen naar de overeenkomst die op uw situatie van toepassing is, en is het ook belangrijk om te verwijzen naar de juiste en meer specifieke voorwaarden (afhankelijk van het soort inkomen dat u verdient).

Als inwoner van België moet u jaarlijks aangifte inkomstenbelasting doen. U moet al het inkomen tellen dat u over de hele wereld verdient. In deze belastingaangifte moet u ook voordelen (loon, inkomen, winsten, enz.) die u ontvangt als gevolg van beroepsactiviteit in andere landen, als belastbaar inkomen opnemen.

Als het land krachtens een overeenkomst met België gerechtigd is om de inkomsten te belasten, kunt u de vrijstelling claimen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Bij de berekening van de personenbelasting wordt dit vrijgestelde inkomen opgeteld bij de in België belaste inkomstenbelasting om het belastingtarief op het vrijgestelde bedrag te bepalen. De tarieven van de personenbelasting stijgen met het jaarinkomen.

U heeft recht op het “belastingvrij voordeel” als uw belastbare beroepsinkomsten in België minstens 75% bedragen van uw totale beroepsinkomsten (Belgische en buitenlandse beroepsinkomsten). De heffingskorting is 9050 euro (inkomen 2022). Dit vrijstellingsbedrag kan oplopen afhankelijk van uw individuele omstandigheden (bijvoorbeeld voor personen met kinderen in hetzelfde huishouden).

Word ik belast als ik in België werk en in een ander Europees land woon?

Volgens de overeenkomst met uw woonland heeft België belastingrecht als werkland en heeft België ook inkomstenbelasting. Dit betekent dat u aangifte moet doen voor een niet-inwoner in België. 

Als uw woonland uw inkomsten in België belast en er is een overeenkomst met België, heeft België geen inkomstenbelasting en is het niet verplicht om belastingen aan niet-inwoners bekend te maken.

Moet ik belasting betalen als ik in België woon en in een buurland werk, of omgekeerd?

België heeft dubbelbelastingverdragen met zijn buurlanden (Nederland, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk). In deze overeenkomsten is vastgelegd dat de werkstaat de staat is die belasting heft op het inkomen van werknemers die een arbeidsovereenkomst aangaan met een bedrijf in de werkstaat en niet in de woonstaat. Als u bijvoorbeeld in Nederland werkt maar in België woont, hoeft u alleen Nederlandse belastingen te betalen.

Dus met alle landen die overeenkomsten hebben met België, inclusief alle landen van de Europese Unie.

Het akkoord met Frankrijk bevat echter een uitzondering voor arbeiders of bedienden die aan de Franse grens wonen en dagelijks de grens oversteken om in België te werken. Ze moeten belasting betalen in Frankrijk, het land van verblijf, niet in het land van werk, wat, zoals ik al zei, alleen geldt voor grensbewoners. De overeenkomst loopt af in 2033.

Inwoners van Frankrijk, Nederland en Luxemburg kunnen nog steeds aanspraak maken op persoonlijke voordelen (zoals “belastingaftrek”) onder dubbelbelastingverdragen als hun in België belaste beroepsinkomsten minder dan 75% van hun bruto beroepsinkomsten bedragen.

Moet ik belasting betalen in België als ik een buitenlandse sporter ben?

Volgens de meeste verdragen worden inkomsten die buitenlandse sporters halen uit sportprestaties die op Belgisch grondgebied worden geleverd, in België belast. Als de buitenlandse sporter meer dan 30 dagen per 12 maanden in België verblijft. Ook moet hij een verklaring niet-ingezetene overleggen.

Als een buitenlandse sporter minder dan 30 dagen in België verblijft per periode van 12 maanden, wordt er een belasting van 18% ingehouden op zijn inkomsten uit activiteiten in België als sporter. Als de sporter geen andere inkomsten heeft in België, hoeft hij zelf geen aangifte te doen en is de roerende voorheffing van 18% de eindheffing.

Let op: Een buitenlandse sporter kan ervoor kiezen om een ​​belastingaangifte voor niet-inwoners in te dienen, zelfs als hij minder dan 30 dagen actief is in België. Zo is de belasting soms lager dan de roerende voorheffing van 18%. Dit geldt ook voor buitenlandse artiesten.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button