Nieuws

Waar gaat het belastinggeld naar toe in België?

Naar aanleiding van het begrotingsakkoord van de regering heeft de Belgische krant “HLN” onderzocht wat er werkelijk gebeurt met het Belgische privé-belastinggeld. Op basis van cijfers over 2022 concludeerde de krant dat België veel geld uitgeeft aan pensioenen, gezondheidszorg en openbaar bestuur.

Het komt misschien niet als een verrassing, maar België staat aan de kop van Europese landen als het gaat om de besteding van belastinggeld.

In 2022 geeft de Belgische overheid zo’n 247 miljard euro uit. In termen van bbp is België het land met de derde grootste overheidsuitgaven in Europa, na Frankrijk en Finland.

Aangezien de Nationale Bank nog geen gedetailleerde cijfers heeft voor 2023 en 2024, keek de krant naar de cijfers voor 2022. Daaruit blijkt dat de Belgische overheidsuitgaven hoog blijven. Sinds 2001 is het met een derde gestegen van 184,5 € miljard naar 245 € miljard.

Waar gaat het belastinggeld in België naar toe?

Ten eerste wordt belastinggeld in België besteed aan sociale pensioenen en is het meest prominent. Ook zijn pensioenen het belangrijkste in België. Ze vertegenwoordigen ongeveer 45 miljard euro, ofwel een vijfde van de overheidsuitgaven. Van elke 100 € belastinggeld gaat 35 € naar pensioenen en sociale uitkeringen.

Daarnaast gaat nog eens 7,5 miljard naar nabestaandenpensioenen, ook wel weduwenpensioenen genoemd, en aanverwante categorieën.

16,5 miljard euro gaat naar zieken en arbeidsongeschikten, 10,4 miljard euro naar kinderbijslag en andere gezinsbijslagen en 6,3 miljard euro naar werkloosheidsuitkeringen.

En na sociale pensioenen is gezondheidszorg de grootste kostenpost van belastinggeld. In 2019 gaf de Belgische overheid meer dan 36 miljard euro uit aan ziekenhuizen, ambulante zorg (medische kosten waarvoor geen ziekenhuisopname nodig is) en medische producten en apparaten.

En bijna 33 miljard euro aan overheidsuitgaven gaat naar het openbaar bestuur, oftewel ambtenaren.

En 31 miljard euro wordt besteed aan het subsidiëren van lonen en sommige diensten, en uitgaven aan openbaar vervoer. Met name loonsubsidies zijn zeer kostbaar. Het economisch beleid van België is dus ook kostbaar.

En er wordt 29 miljard euro uitgegeven aan onderwijs, en volgens de krant “HLN” zijn de uitgaven aan lager, middelbaar en hoger onderwijs sinds 2001 met zo’n 40 procent gestegen.

De overheid heeft zelf ook een opmerkelijk groot aandeel in het belastinggeld. Waar het 10 miljard euro krijgt en wordt verdeeld tussen de overheidsdepartementen van financiën, binnenlandse en buitenlandse zaken, parlementen, regeringen, schatkisten en het Belgische koningshuis.

Tot slot ook opmerkelijk: zo’n 10 miljard euro gaat naar rentelasten op staatsschuld. Dat is meer dan alle uitgaven van politie, brandweer, justitie, gevangenissen en asielzoekerscentra samen.

Lees ook: Waar betaal je belasting als je in het buitenland woont?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button