Nieuws

Hoe huurpremie berekenen in België?

Huishoudens met een zeer laag inkomen die 4 jaar of langer wachten op een sociale huurwoning en een particuliere huurwoning huren met een huurovereenkomst, kunnen in aanmerking komen voor een maandelijkse huurtoeslag.

Belangrijkste voorwaarden:

Hebt u nog geen huurtoeslag ontvangen? U kunt dan alsnog huurtoeslag aanvragen.

U dient een woning te huren:

 • U hebt getekend voor een huurcontract.
 • Als hoofdverblijf.
 • In het vlaamse gewest.
 • Het voldoet aan de huisvestingsnormen: het pand mag geen veiligheids- of gezondheidsrisico vormen (bijvoorbeeld: elektriciteits- en gasaansluitingen moeten veilig zijn en er mogen geen noemenswaardige vochtproblemen zijn).

U kunt niet meer betalen dan de maximale huur per maand. Bij dit maximum wordt onderscheid gemaakt tussen vrijstaande woningen en studio of een kamer. Een woning of appartement met eigen keuken, toilet en badkamer is een zelfstandige woning.

De maximale huurprijs voor een vrijstaande woning (zonder toeslagen) wordt in 2022 niet hoger dan 639,78 € (2023: maximaal 718,25 € ). Let op: voor sommige steden is de maximale huur 703,75 € (2023: maximaal 790,08 € ).

De maximale huurprijs voor een kamer (zonder toeslagen) is in 2022 maximaal 511,82 € (2023: maximaal 574,60 € ). Let op: voor sommige steden is de maximale huurprijs 563 € (2023: maximaal 632,06 € ).

U kunt 20% toevoegen voor elke persoon ten laste (kind of persoon met een erkende handicap), tot een maximum van 50% (maximaal 3 personen).

Let op: Aanvragers met een erkende handicap worden ook als personen ten laste beschouwd.

U moet minimaal 4 jaar onafgebroken ingeschreven staan ​​bij de sociale huisvestingsmaatschappij van de gemeente (= domiciliebedrijf) waar u woont. Sta je op de wachtlijst voor een sociale huurwoning bij het Sociaal Huurbureau (SVK), dan bouw je geen wachttijd voor de huurverzekering op.

Als u verhuist naar een nieuwe huurwoning, moet u zich minimaal 3 weken voordat u verhuist inschrijven bij de sociale huisvestingsmaatschappij in uw nieuwe woonplaats. Let op: u kunt zich pas uitschrijven bij uw vorige bedrijf nadat het nieuwe bedrijf is aangemeld. Er mogen geen pauzes tussen zitten, anders heb je geen recht meer op de huurpremie.

Het totale inkomen van de kandidaat-huurder en zijn huisgenoten voor het jaar waarop de meest recente aanslag betrekking heeft, mag niet hoger zijn dan:

 • Alleenstaande zonder nabestaanden 25.850 € per jaar (2023: tot 28.105 € ).
 • Alleenstaande arbeidsongeschikt 28.015 € per jaar (2023: tot 30.460 € ).

Voor alle andere gevallen is dit 38.773 euro per jaar, plus 2.167 euro per persoon ten laste in 2022, (2023: tot 42.156 euro, plus 2.356 euro per persoon ten laste).

Wonen-Vlaanderen vraagt ​​bij de Federale Overheidsdienst Financiën, de Kruispuntbank Sociale Zekerheid en het Rijksregister naar uw inkomen en gezinssituatie. De volgende inkomsten worden geïndexeerd:

 • Gezamenlijk belastbaar inkomen en afzonderlijk belastbaar inkomen
 • Leefbaar loon.
 • Vervangingsuitkering arbeidsongeschiktheid.
 • Belastingvrije beroepsinkomsten verdiend in het buitenland of bij Europese of internationale instellingen.

Vanaf 1 januari 2021 is het inkomen van gezinsleden met een erkende handicap (1e, 2e en 3e graad van kandidaat-huurders) (geheel of gedeeltelijk) vrijgesteld van belasting, ongeacht of ze een inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangen.

U krijgt geen huurtoeslag als:

 • Als je al in een sociale huisvestingsmaatschappij, Sociale Huurder (svk), OCMW of gemeentelijke sociale woning woont.
 • Als u huurt van een vader, moeder, opa, oma, broer of zus die op hetzelfde adres woont.
 • Als het gezamenlijke jaarinkomen hoger is dan de maximumgrens.
 • Als de huur hoger is dan de maximale huur.
 • Als u huurpremie ontving, maar stopte met betalen omdat u niet meer in aanmerking komt.
 • Ga je verhuizen en heb je een adreswijziging doorgegeven aan je sociale huisvestingsmaatschappij, dan stopt de huurtoeslag tijdelijk. Voldoe je aan de belangrijkste criteria, dan ontvang je binnen een week een nieuw aanvraagformulier huurtoeslag op je nieuwe adres. Stuur dit formulier mee met een kopie van uw nieuwe huurovereenkomst.
 • Als u aan alle voorwaarden voldoet, ontvangt u opnieuw de huurpremie. Betaling van oude premies en nieuwe premies vindt meestal achtereenvolgens plaats.

Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan stopt de huurpremie definitief.

Let op: bij verhuizing worden oude dossiers gesloten. U moet voldoen aan de voorwaarden die gelden vanaf 1 mei 2020, ook als u de premie ontving in het oude systeem.

Als u een reeds gekochte woning betrekt, heeft u geen recht meer op huurverzekeringspremies en stopt deze premie definitief.

Van zodra je in aanmerking komt voor de huurpremie, bezorgt Wonen-Vlaanderen je automatisch een “gepersonaliseerd aanvraagformulier” met gele sticker, aldus de sociale huisvestingsmaatschappij (wachttijd 4 jaar ononderbroken).

U retourneert het ingevulde formulier met een kopie van het huurcontract op uw naam. Het adres staat bovenaan het aanvraagformulier.

Wonen-Vlaanderen verklaart uw documenten als volledig of onvolledig binnen de maand na ontvangst van uw documenten.

Als uw documenten compleet zijn, krijgt u binnen 3 maanden een beslissing of u huurtoeslag krijgt.

Als uw documenten onvolledig zijn, bezorg ons dan zo snel mogelijk de ontbrekende documenten.

U kunt tegen de beslissing in beroep gaan per aangetekend schrijven. U heeft 2 maanden de tijd vanaf het moment dat u de beschikkingsbrief ontvangt.

Als u huurpremie heeft ontvangen, staat de hoogte en ingangsdatum van de premie vermeld in de beschikkingsbrief. Wonen-Vlaanderen start met controleren wanneer u aan alle voorwaarden voldoet. Huurpremie terugbetaalbaar tot 6 maanden. Als u uw aanvraag te lang laat staan, kunt u een deel van de huur waar u eerder recht op had kwijtraken.

Huurpremies worden altijd betaald tussen de 15e en de 21e van de maand.

U behoudt uw huur zolang u hiervoor in aanmerking komt. Wel bent u verplicht wijzigingen in uw adres of huishouding door te geven aan uw sociale huisvestingsmaatschappij.

Premie bedrag:

De huurtoeslag bedraagt ​​75% van de maximale huurprijs (referentiehuur) min 1/55e van uw gezamenlijke jaarinkomen (eigen bijdragen).

Huurpremie = Referentiehuur – Individuele BijdrageHuurpremies 2022 tot 157,87 euro tel daarbij 26,31 € per persoon ten laste tot en met de 4e persoon.

Voor extra steden geldt 173,66 € tel daarbij 28,94 € per persoon ten laste tot en met de 4e persoon ten laste.

De maximale huurpremie in 2023 is:

177,24 euro tel daarbij 29,54 € per persoon ten laste tot en met de 4e persoon ten laste.

194,96 euro in steden waar de verhoging geldt tel daarbij op 32,49 € per persoon ten laste tot en met de 4e persoon.

Aandacht:

 • Kandidaten met een erkende handicap worden ook als personen ten laste beschouwd.
 • Als de eigen bijdrage hoger is dan de referentiehuur, krijgt u geen huurtoeslag.
 • Het bedrag van de huurpremie wordt jaarlijks herberekend op de verjaardag van de ingangsdatum.

Lees ook: Hoe haal je het meest uit je vakantiedagen?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button