Vacatures

Op hoeveel pensioen heb ik recht als zelfstandige in België?

Tijdens je loopbaan als zelfstandige bouw je een wettelijk pensioen op via sociale bijdragen betaald aan het sociaal verzekeringsfonds. Na je loopbaan kun je rekenen op een maandelijks pensioen. Pensioenen zijn waarschijnlijk de bekendste, maar er zijn ook andere vormen van pensioen.

Soorten pensioen:

Er zijn verschillende soorten pensioenen:

  • Wettelijke pensioenen die in bepaalde omstandigheden vervroegd kunnen worden opgenomen.
  • Nabestaandenpensioen.
  • De overgangsuitkering.
  • Pensioen bij echtscheiding.

Wettelijk pensioen in België:

De wettelijke pensioenleeftijd is nu 65 jaar en zal de komende jaren veranderen: vanaf 2025 wordt dat 66 jaar en vanaf 2030 wordt dat 67 jaar.

De wettelijke pensioenen worden berekend vanaf de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u de wettelijke pensioenleeftijd bereikt. U kunt de data ook raadplegen op mypension.be.

Het bedrag van het wettelijk pensioen is afhankelijk van verschillende factoren.

Zzp’er met vervroegd pensioen
Om vóór de wettelijke pensioenleeftijd met pensioen te gaan als zelfstandige, moet u voldoende jaren gewerkt hebben (beroepsjaren).

Je kunt eerder met pensioen gaan:

  • Vanaf 60 jaar, als u een carrière van 44 jaar kunt aantonen.
  • Vanaf 61 jaar, als u een carrière van 43 jaar kunt aantonen.
  • Begin op 63-jarige leeftijd als u een carrière van 42 jaar kunt bewijzen.

In sommige gevallen telt ook het aantal jaren dat u in loondienst, ambtenaar of dienst in het buitenland bent geweest mee voor deze berekening.

aandacht!

De overeenkomstige studiejaren tellen niet mee als beroepsjaren en hebben alleen invloed op de hoeveelheid van uw pensioen.

Hebt u tijdens uw loopbaan als zelfstandige beroep gedaan op een vrijstelling van sociale bijdragen? U bouwt dan geen pensioenaanspraken op over het betreffende vrijgestelde kwartaal.

Dit heeft niet alleen invloed op uw pensioenbedrag, maar ook op uw loopbaanjaren.

Overlevingspensioen:

Wie zijn partner heeft verloren, kan rekenen op ondersteuning in de vorm van een nabestaandenpensioen, ook wel ‘weduwnaars- of weduwnaarspensioen’ genoemd. Hoeveel u ontvangt, hangt af van het beroep van de overleden partner.

Om in aanmerking te komen voor een nabestaandenpensioen moet u voldoen aan de leeftijdseisen (voor 2023 moet u minimaal 48 jaar en 6 maanden zijn). De minimumleeftijd om een ​​volledig nabestaandenpensioen te ontvangen, wordt tegen 2025 geleidelijk verhoogd tot 50 jaar.

Ook moet u op het moment van het overlijden minimaal een jaar getrouwd zijn geweest. Lukt het je niet om een ​​jaar door te komen? Dan mag u ook de periode van wettelijk samenwonen vóór het huwelijk meetellen.

Het maakt niet uit hoe lang u getrouwd was als u kinderen had of als het overlijden het gevolg was van een ongeval of beroepsziekte die na het huwelijk is ontstaan.

Transitievergoeding:

Wie bij het overlijden van zijn partner niet aan de leeftijdseisen voldoet, heeft geen recht op een nabestaandenpensioen. Maar kan dan wel recht hebben op een overbruggingsuitkering (de hoogte is afhankelijk van het beroep van de overleden partner).

U heeft maximaal 18 maanden recht op deze uitkering. Als u kinderen ten laste heeft, kan deze periode worden verlengd tot 36 maanden als uw kind 13 jaar of ouder is, of tot 48 maanden als uw kind jonger is dan 13 jaar.

Pensioen bij echtscheiding:

Als u gescheiden bent en niet bent hertrouwd, kunt u een pensioen ontvangen op basis van het beroep van uw ex-echtgenoot tijdens het huwelijk. Scheidingspensioenen zijn altijd evenredige pensioenen en er kunnen geen minimumpensioenen worden toegekend.

U bent niet officieel gescheiden, maar woont niet meer op hetzelfde adres als uw echtgenoot? Als u zelf geen pensioen ontvangt, heeft u recht op de helft van het gezinspensioen.

Als uw eigen pensioen minder is dan de helft van het gezinspensioen van uw echtgenoot, wordt het verschil bijgevuld.

Lees ook: Wat is een pensioenovereenkomst voor zelfstandigen in België?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button