Vacatures

Hoeveel kan je verdienen in bijberoep in België?

Je kunt een hoop geld verdienen als zelfstandige tweede carrière. Maar is er een limiet aan hoeveel geld u kunt verdienen? Heeft dit gevolgen voor uw maatschappelijke bijdrage? Wij vertellen je wat je moet weten.

Wie kan een tweede carrière beginnen?

U kunt alleen als zelfstandige een tweede baan beginnen als u voldoende rechten hebt verworven in een ander systeem, bijvoorbeeld als werknemer of ambtenaar. Je kunt hier dus niet zelf voor kiezen.

Grofweg zou je kunnen zeggen dat je minstens de helft van de tijd ergens anders moet werken.

Hoeveel moet ik bijdragen aan de sociale zekerheid als zelfstandige in een tweede baan?

Als zelfstandige moet je altijd tijdelijke sociale bijdragen betalen, want je werkelijke verdiensten zijn pas twee jaar later bekend. Voor starters in een tweede loopbaan bedraagt ​​dit 87,20 euro per kwartaal.

Zodra de fiscus weet wat uw exacte inkomen is, worden uw sociale bijdragen aangepast. De maximale bijdrage voor zelfstandigen in tweede beroep bedraagt ​​4.500,50 euro per kwartaal.

Er is geen minimale bijdrage. Is uw jaarinkomen lager dan 1.650,80 euro, dan hoeft u als zelfstandig bijberoep zelfs geen sociale bijdragen te betalen.

Wat is het hoogste inkomen dat ik als bijverdienste kan verdienen?

Er zijn geen beperkingen waar u zich aan moet houden. Je kunt zoveel verdienen als je wilt als zelfstandige. Uw sociale bijdrage wordt aangepast aan uw inkomen.

Dus hoe meer je verdient, hoe meer sociale bijdragen je betaalt – hoewel je sociale bijdrageplafond vastligt op 4.500,50 euro per kwartaal.

Voorwaarden voor een tweede baan:

Als loontrekkende (arbeider, bediende of ambtenaar) moet u minstens de helft of meer van uw voltijdse uren werken. Meestal is dit 19.00 uur, maar check dit zeker even in de c.a.o van uw bedrijf of de medezeggenschapsraad van uw branche. Daarnaast moet je minimaal 236 uur per kwartaal presteren (uitgaande van een 38 uren werkweek).

Voor een vaste aanstelling in het onderwijs dien je minimaal 6/10 van het volledige rooster te maken. Daarnaast moet je minimaal 283 uur per kwartaal presteren (uitgaande van een 38-uren werkweek).

Als je contractueel wordt opgeleid, gelden dezelfde regels als ambtenaren: je werkt minimaal 5/10 van het volledige uurrooster. Daarnaast moet je minimaal 236 uur per kwartaal presteren (uitgaande van een 38-uren werkweek).

Je motivatie om tijdskrediet op te nemen (privé) of loopbaanonderbreking (ambt) is bijvoorbeeld de zorg voor een gehandicapt familielid of het volgen van een erkende opleiding. Als je fulltime pauzeert, kun je maximaal 12 maanden als bijbaan werken zonder je voordelen te verliezen.

Bij een halve pauze is de cumulatieve toegestane periode 24 maanden. Als uw werkprestaties met 1/5 of 1/10 worden verminderd, kunt u tot 60 maanden uitkeringen opbouwen via zelfstandige arbeid in bijberoep. 

Als ambtenaar kan je genieten van het Vlaams zorgkrediet, voorheen loopbaanonderbreking. Was u voor het begin van de onderbreking minstens drie maanden zelfstandige in tweede beroep? Onderbreekt u uw voltijdse bezoldigde activiteit? U kunt dan tot twaalf maanden verpleegtegoed opbouwen voor zelfstandige activiteiten in bijberoep.

U krijgt een ziekte-, arbeidsongeschiktheids- of WW-uitkering. Hiervoor gelden strikte voorwaarden en dient u dit na te vragen bij de RVA of uitbetalende instantie.

Welzijn bijzaak:

Je tweede carrière kan een springplank zijn naar een volledig zelfstandige activiteit. Op deze manier kunt u zorgvuldig uw mogelijkheden verkennen in plaats van blindelings in het diepe te springen. Je geeft jezelf de tijd om te leren, te netwerken en klanten te binden voordat je aan je hoofdcarrière begint.

Tegelijkertijd behoud je je rechten als werknemer: van vakantie tot wettelijk pensioen, ziektewet en kinderbijslag. U kunt ook worden vrijgesteld van btw-formaliteiten als uw omzet onder de 25.010 euro blijft. En in het geval van uw zelfstandige bijberoep kunt u bepaalde kosten aftrekken als beroepskosten.

Nadelen van een bijbaan:

Uw sociale bijdragen leveren geen bijkomende sociale rechten op: het zijn enkel solidariteitsbijdragen. Het extra inkomen dat u als zelfstandige verdient, komt bovenop wat u als loontrekkende verdient.

Hierdoor kunt u in een hogere belastingschijf terecht komen. De extra werkdruk kan je enthousiasme temperen. Houd er rekening mee dat u minder vrije tijd zult hebben en dat de balans tussen werk en privéleven uit balans kan raken. Met andere woorden: de aandacht en energie die je besteedt aan een bijbaantje mag niet ten koste gaan van je functioneren in je primaire loopbaan.

Wil je als zelfstandige beginnen? Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag. Informatie is wegen, wegen en een weloverwogen beslissing nemen!

Stop je tweede carrière:

Je kunt op elk moment besluiten om je tweede carrière op te geven – om welke reden dan ook. Lees hier welke administratieve formaliteiten u hiervoor moet volgen.

Vul de kosten van een tweede loopbaan in:

Als zelfstandige met een tweede loopbaan kunt u uitgaven in verband met uw beroepsactiviteiten invoeren. Dit betekent niet dat u ze volledig kunt opnemen, maar wel dat ze van uw omzet kunnen worden afgetrokken – dit is hetzelfde principe als zelfstandige in hoofdberoep.

U moet uw uitgaven bewijzen met bewijsstukken zoals facturen of kwitanties. U moet ze maken in het jaar dat u het inkomen verdient. En ze zijn niet altijd 100% belastingvrij. Hoeveel is dat? Het hangt af van het type besteding, zoals de onderstaande link duidelijk aangeeft.

Een vraag waar veel zzp’ers als tweede carrière mee zitten: hoe zit het met mijn huis als kantoor? Welnu, huisvestingskosten voor uw zelfstandige activiteit zijn volledig aftrekbaar als ze noodzakelijk zijn voor uw beroep. Heeft u een aparte werkplaats, dan wordt deze beschouwd als een integrale woning voor uw bedrijf.

Werk je vanuit huis dan is je huis een gebouw met gemengde karakters. Voor alle woonlasten wordt dan de verhouding tussen het beroeps- en privégedeelte bepaald.

Is uw situatie veranderd?

Bent u zelfstandige als tweede loopbaan? Is uw situatie veranderd? U wordt dan beschouwd als zelfstandige in uw hoofdberoep en bouwt op deze activiteit om uw sociale rechten verder op te bouwen.

Geef dit dan zo snel mogelijk door aan uw sociaal verzekeringsfonds. Zo doe je in een mum van tijd de juiste sociale bijdragen en ben je in een mum van tijd op de juiste manier sociaal verzekerd.

Als u ten onrechte bent aangemerkt als subberoepsbeoefenaar, moet uw dossier met terugwerkende kracht worden aangepast. Overstappen naar het hoofdbedrijf leidt niet alleen tot bijbetaling van sociale verzekeringspremies, maar ook tot boetes.

U moet bijvoorbeeld een kwartaalverhoging van 3% en een eenmalige verhoging van 7% betalen. Deze wijzigingen kunnen ook gevolgen hebben voor uw sociale rechten. Zo kan RVA uw WW-uitkering recupereren omdat hoofdberoep niet combineerbaar is met uitkeringen.

lees ook: Hoe kan ik veel geld verdienen zonder te werken?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button