Nieuws

Hoe krijg ik een hoger pensioen in België?

Gelooft u dat u comfortabel zult leven als u met pensioen gaat? Volgens de laatste cijfers van de Financial Peace of Mind Barometer van levensverzekeraar NN ben je in de minderheid: slechts 17% van de Belgen. Er zijn echter stappen die u kunt ondernemen om uw pensioen de moeite waard te maken.

Hoe wordt uw pensioen berekend in België ?

Uw wettelijk pensioen hangt grotendeels af van vier zaken:

1. Uw gemiddeld inkomen.
2. Uw status. Bent u werknemer, zelfstandige of ambtenaar? Ook gemengde beroepen met twee of drie van deze statuten zijn mogelijk.

3. Het aantal jaren dat u heeft gewerkt. Voor werknemers staat tijd zonder werk, ziekte of militaire dienst gelijk aan de tijd dat ze actief in dienst waren.
4. Uw gezinssituatie.

Medewerkers berekening in België:

Voor werknemers maakt de Pensioenadministratie voor elk dienstjaar de volgende berekening: [(totaal herwaardeerd loon)/45 jaar] x 60% of 73%.

Het herijken van uw salaris gaat over het omrekenen van uw salaris van jaren geleden naar uw huidige kosten van levensonderhoud. Deel het resultaat dan door 45 dit is het aantal jaren in je hele carrière.

Tel daarna de werklast van al die jaren bij elkaar op en vermenigvuldig met 60% voor alleenstaanden en 73% voor gezinnen. Dit is het totale pensioen dat u jaarlijks ontvangt.

Momenteel moet u 45 jaar hebben gewerkt om uw volledige pensioen te ontvangen. Heeft u bijvoorbeeld maar 42 jaar gewerkt, dan ontvangt u voor die 42 jaar in plaats van uw volledige pensioen.

Zelfstandigen berekenen:

Voor zelfstandigen geldt dezelfde berekening. Tot nu toe is dit slechts voor 70% van hun inkomen gebeurd, omdat ze minder sociale zekerheid betaalden. Deze correctiefactor is sinds dit jaar komen te vervallen. Daarom hebben ze voortaan meer pensioenrechten.

Calculatie ambtenaar:

Voor de berekening van de wettelijke pensioenen voor ambtenaren gelden specifieke regels. Het is niet gebaseerd op hun volledige loopbaansalaris, maar op hun gemiddelde salaris over de laatste vijf jaar van hun loopbaan. Als u bij het begin in 2013 jonger was dan 50, is dit het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.

Om uw totale jaarlijkse pensioen te berekenen, vermenigvuldigt u dit salaris met het aantal jaren dat u in openbare dienst heeft gewerkt en dan deelt u dit door 60.

In tegenstelling tot wat voor werknemers en zelfstandigen geldt, wordt de hoogte van uw pensioen als ambtenaar niet beïnvloed door familieomstandigheden.

Op de officiële website over overheidspensioenen: mypension.be, kunt u eenvoudig nagaan hoeveel pensioen u krijgt.

Verhoog uw wettelijk pensioen in België:

Op basis van bovenstaande zijn er dus verschillende mogelijkheden om uw wettelijk pensioen zo hoog mogelijk te houden. Je bent beter af als ambtenaar dan als werknemer of zelfstandige; en voor velen is de keuze om bij de overheid te werken nog steeds een goede reden.

Hoe hoger je salaris, hoe beter. Bedenk dat het salaris waarover uw pensioen wordt berekend beperkt is tot 62.500,55 euro per jaar.

Ook is het vooral belangrijk om lang genoeg door te werken. De regeling om studiejaren af ​​te kopen in ruil voor een hoger pensioen is nog steeds van kracht, zij het iets minder gunstig dan voorheen.

Uiteindelijk werkt het programma nog steeds – ja, ook in 2023 – het beste voor getrouwde stellen. Beide echtgenoten ontvangen een gezamenlijk gezinspensioen, of ontvangen elk een afzonderlijk pensioen als alleenstaande. Samenwoners hebben deze mogelijkheid niet.

Extra pensioen opbouwen:

Veel mensen hebben tijdens hun werkzame leven geleerd dat hun AOW niet voldoende is om hun levensstandaard op peil te houden. Het loont dus om te sparen voor een aanvullend pensioen. De overheid stimuleert dit ook financieel. We geven een overzicht van de mogelijkheden.

1. Klassiek pensioensparen:

U stort dan jaarlijks in een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering. Bij een pensioenspaarfonds wordt uw spaargeld belegd in aandelen en obligaties en hangt uw rendement volledig af van hoe deze beleggingen evolueren. Dit kan zowel positief als negatief zijn.

Bij een pensioenspaarverzekering kunt u kiezen voor een formule met een gegarandeerde basisrente, en als de verzekeringsmaatschappij de inleg kan herbeleggen en winst kan maken en haar financiële positie het toelaat, kunt u ook een winstaandeel krijgen.

Als u tot 1000 euro stort, ontvangt u een belastingaftrek van 30% van het aanbetalingsbedrag. Stort je tussen de 1000 euro en 1.300 euro, dan zakt je belastingaftrek naar 25% van het inlegbedrag.

2. Besparingen op lange termijn:

U kunt ook via een verzekeringsmaatschappij een langetermijnspaarcontract afsluiten. Het werkt op dezelfde manier als een pensioenspaarverzekering, maar dan met een hoger plafond.

Met deze formule bespaart u jaarlijks tot 2.480 euro aan belastingvoordeel. Stortingen geven u een belastingaftrek van 30% van het aanbetalingsbedrag.

3. Zelfstandigen VAPZ:

Voor zelfstandigen is er het VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Hoeveel u mag storen is afhankelijk van uw inkomen tot een maximum van 3.400,88 euro. Dat kan met een geïndexeerd beroepsinkomen van 41.500,80 euro. Dit resulteert ook in een belastingverlaging van 30%.

4. Individuele Pensioenbelofte:

Bedrijfsleiders kunnen hun onderneming laten bijdragen aan een Individuele Pensioenbelofte. Het bedrag dat het bedrijf hiervoor betaalt, kan van de kostprijs worden afgetrokken.

5. Groepsverzekering:

Veel werknemers kunnen via hun werkgever een groepsverzekering afsluiten. Premies worden betaald door de werkgever.

Van tijd tot tijd biedt het haar medewerkers ook de mogelijkheid om hun steentje bij te dragen. Werknemers die geen toegang hebben tot een groepsverzekering kunnen ook een VAPW instellen, het eigen vrijwillig aanvullend pensioen.

Maak een pensioenplan:

Door recente pensioenhervormingen moeten mensen langer werken om het wettelijk pensioen te ontvangen. In 2030 wordt de wettelijke pensioenleeftijd stelselmatig verhoogd tot 67 jaar en worden ook de beroepsvoorwaarden voor vervroegde uittreding van het wettelijk pensioen aanzienlijk aangescherpt.

De uitbetaling van de tweede pijlerpolis is gekoppeld aan de wettelijke pensioenaanspraak. Al deze wetswijzigingen hebben gevolgen voor uw pensioen.

Tijdens je actieve loopbaan is het dus belangrijk om een ​​goed gedefinieerd pensioenplan te hebben dat antwoord kan geven op verschillende vragen: Hoeveel moet je sparen om je pensioen aan te vullen en je levensstandaard op peil te houden? Hoe gebruik ik alle fiscale mogelijkheden? Wat zijn de gevolgen van vervroegd pensioen?

Belg 12 werkt graag samen met u een pensioenplan uit, zodat u met een gerust hart kunt werken en stoppen.

Lees ook: Hoeveel stijgen de pensioenen in België?

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button