Vacatures

Hoeveel mag je verdienen als je leefloon krijgt in België?

Als je inkomen onvoldoende is en je de situatie niet kunt veranderen, heb je recht op een leefbaar loon.

Als uw inkomen lager is dan het leefloon, kunt u aanspraak maken op het verschil zodat uw inkomen gelijk is aan het leefloon.

Voorwaarden om een leefloon te krijgen in België:

Om een ​​leefbaar loon te krijgen, moet u:

 • Uw werkelijke verblijfplaats is in België.
 • Je hebt de Belgische nationaliteit, of je hebt de Belgische nationaliteit.
 • EU-burgers of familieleden van EU-burgers met een verblijfsvergunning van meer dan drie maanden
  Buitenlanders ingeschreven in het bevolkingsregister.
 • staatloos.
 • erkende vluchteling.
 • personen met een subsidiaire beschermingsstatus.
 • U bent meerderjarig “= 18 jaar of ouder” of u bent meerderjarig verklaard, u heeft kinderen ten laste of u bent zwanger.
 • u heeft onvoldoende inkomen, u kunt er geen aanspraak op maken en u kunt het niet verkrijgen door persoonlijke inspanning of anderszins.
 • u bent bereid om te werken, tenzij u dit om gezondheids- of billijkheidsredenen niet kunt doen.
 • U hebt eerst gebruik gemaakt van uw recht op andere mogelijke sociale uitkeringen.
  Voorbeeld: Uw recht op werkloosheidsuitkeringen, pensioenen, studietoelagen, enz. U moet een leefbaar loon als laatste redmiddel beschouwen.

Procedure om een leefloon te krijgen in België:

Leefbaar loon vraag je aan bij de OCMW-dienst van je stad. Hiervoor moet u alle nodige informatie verstrekken: identiteit, inkomen van u en uw huisgenoten, gezinssamenstelling, vermogen, enz.

Na onderzoek kan het OCMW je al dan niet een leefbaar loon uitbetalen.

wat mee te brengen?

 • indentiteitskaart.
 • Bewijs van uw levende gegevens, waaronder:
 • Bewijs van het huidige inkomen van alle gezinsleden.
 • Een overzicht van uw spaargeld en de mensen met wie u samenwoont.

Op welk bedrag u recht heeft, hangt af van uw gezinssituatie. Verdeeld in drie categorieën.

Categorie 1: Samenwonenden:

U bent samenwonend als u samenwoont met iemand die de huishoudelijke uitgaven (huur, energie, enz.) deelt. Het hoeft niet met je partner te zijn.

De tweede categorie: single:

Als je alleen woont, ben je een mens.

Categorie 3: Leven met een afhankelijke persoon:

Als u ten minste één minderjarig ongehuwd kind ten laste heeft, wordt u geacht samen te leven met het kind ten laste. Als u dan samenwoont met uw partner, geldt dit bedrag voor u beiden.Categorie 1:

Samenwonenden € 773,80 per maand.
Categorie 2: Alleenstaande € 1.160,70/maand.
Categorie 3: Samenwonenden met huishoudelijke uitgaven 1.568,62 euro per maand.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back to top button